Menu
Zero Accidents new banner.png

ΜΗΔΕΝΙΚΑ

Ατυχήματα στην Εργασία

Η Υγεία & Ασφάλεια των ανθρώπων μας αποτελεί βασική και σταθερή προτεραιότητά μας και μέλημά μας είναι να επιστρέφουν όλοι στο σπίτι τους ασφαλείς, κάθε μέρα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη συνεχή μείωση των ατυχημάτων στην εργασία, και ιδιαιτέρως αυτών που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, σε όλες τις εγκαταστάσεις μας πανελλαδικά. Παράλληλα, αξιολογούμε διαρκώς τους πιθανούς κινδύνους και προχωράμε σε βελτιώσεις και εκπαιδεύσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία των εργαζομένων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως όλα τα ατυχήματα μπορούν να αποτραπούν, γι’ αυτό και επιδιώκουμε διαρκώς την προώθηση μιας κουλτούρας Μηδενικών Ατυχημάτων στον χώρο εργασίας και την υιοθέτησή της από όλους τους εργαζομένους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εντοπίζουν μη ασφαλείς συμπεριφορές και να βοηθούν τους συναδέλφους τους να εφαρμόσουν γενικότερα πιο ασφαλείς τρόπους εργασίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού ακολουθούνται οι «Βασικοί Κανόνες Ασφάλειας» (Life Saving Rules), στους οποίους εκπαιδεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης των νέων μας συναδέλφων. Οι εργαζόμενοί μας, επίσης, συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό και στην καταγραφή περιστατικών ασφαλείας, ενώ μέσω της μηνιαίας ενημέρωσης σχετικά με τα ατυχήματα που έχουν προκύψει στον Όμιλό μας παγκοσμίως, φροντίζουμε να εφιστούμε την προσοχή τους σε ενδεχόμενους κινδύνους κατά την εργασία, προς αποφυγή πιθανών μελλοντικών ατυχημάτων. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει ομάδες πρώτων βοηθειών σε όλες μας τις εγκαταστάσεις, στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις και εκπαιδεύονται από τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ πραγματοποιούμε θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις ασφαλούς οδήγησης, με προσομοίωση πραγματικών συνθηκών, σε όσους εργαζόμενους διαθέτουν εταιρικό όχημα, δίνοντας έμφαση στους συναδέλφους από τις ομάδες πωλήσεων, καθώς λόγω της φύσης της εργασίας τους κινούνται καθημερινά σε πολλαπλές τοποθεσίες της χώρας μας.

Μια ακόμη πρωτοβουλία, για την οποία νιώθουμε πραγματικά περήφανοι, είναι η εγκατάσταση αλκοολόμετρου (Interlock) στο σύνολο του εταιρικού μας στόλου. Πρόκειται για μια στοχευμένη δράση, η οποία συνδυάζει την υγεία & ασφάλεια με την υπεύθυνη κατανάλωση, ενισχύοντας έτσι την κουλτούρα μηδενικών ατυχημάτων.

Θα συνεχίσουμε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας μείωσης του ποσοστού ατυχημάτων έως το 2030.

Θα επιτύχουμε μια κουλτούρα μηδενικών ατυχημάτων στην εργασία τοποθετώντας την υγεία και την ασφάλεια ως προτεραιότητα στο μυαλό μας και παράλληλα, θέτοντας ως στόχο τη συνεχή μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό τους έως το 2030.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

2030

• Συνεχής μείωση του ποσοστού ατυχημάτων από έτος σε έτος
Μηδενικά ατυχήματα στην εργασία

 

 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ & ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ & ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Εξάλειψη θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων,  διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τους Βασικούς Κανόνες Ασφάλειας σε συνδυασμό με σχετική αποτελεσματική διαχείριση

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Θέτοντας την Υγεία και Ασφάλεια ως προτεραιότητα για όλους τους ανθρώπους μας, μέσω μίας ισχυρής και αξιόπιστης  καθοδήγησης και προγραμμάτων δέσμευσης, ανατροφοδότησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Συνεχής βελτιστοποίηση των επιδόσεων μας ως προς την Υγεία & Ασφάλεια, μειώνοντας την έκθεση σε πιθανούς κινδύνους στην εργασία

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Ενημερώσου για τους υπόλοιπους πυλώνες δράσης μας
ΜΗΔΕΝΙΚΗ Ανεύθυνη Κατανάλωση

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Ανεύθυνη Κατανάλωση

Το ηχηρό μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι εμφανές στο σύνολο των συσκευασιών και των επικοινωνιακών υλικών των αλκοολούχων προϊόντων μας, ενώ ταυτόχρονα απέχουμε από κάθε είδους ενέργειες που απευθύνονται σε ανήλικους.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ Αποτύπωμα Συσκευασιών

ΜΗΔΕΝΙΚΟ Αποτύπωμα Συσκευασιών

Έχουμε εντάξει τη Συσκευασία ως μια νέα περιοχή εστίασης ESG. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούμε για ΜΗΔΕΝΙΚΟ Αποτύπωμα Συσκευασιών, διαμορφώνοντας νέους στόχους και δράσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, έως το 2030.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Σπατάλη Νερού

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Σπατάλη Νερού

Έχουμε εντάξει τη Συσκευασία ως μια νέα περιοχή εστίασης ESG. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούμε για ΜΗΔΕΝΙΚΟ Αποτύπωμα Συσκευασιών, διαμορφώνοντας νέους στόχους και δράσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, έως το 2030.