Menu
Screenshot_81.png (1)

Παραγωγική Διαδικασία

Η παραγωγή της μπύρας είναι μια φυσική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα 4 βασικά της στάδια είναι:

 • Βυνοποίηση
 • Ζυθοποίηση
 • Συσκευασία (σε φιάλη, κουτί ή βαρέλι)
 • Αποθήκευση & διάθεση

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να δείτε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας της μπύρας:

* παρακάτω, υπάρχει περιγραφή και για τη διαδικασία παραγωγής της μπύρας χωρίς αλκοόλ.

Βυνοποίηση

Η βυνοποίηση αποτελεί τη διαδικασία μετατροπής του κριθαριού σε βύνη, με στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων ενζύμων, που θα διασπάσουν και θα μετατρέψουν το μη διαλυτό περιεχόμενο του κριθαριού (άμυλο & πρωτεΐνες) σε διαλυτό (αμινοξέα & σάκχαρα). Η βυνοποίηση αποτελείται από 3 επιμέρους στάδια:

 • Τη διαβροχή, κατά την οποία διοχετεύονται νερό/αέρας, μέχρι το νερό να αποτελεί το 45% του βάρους του κριθαριού.
 • Τη βλάστηση, όπου παράγονται χρήσιμα ένζυμα, μέσω της διοχέτευσης αέρα και της παραμονής για 5 ημέρες σε θερμοκρασία 12-16°C.
 • Τη φρύξη, όπου απενεργοποιούνται τα ένζυμα και αυξάνεται το χρώμα και το άρωμα, μέσω της διοχέτευσης θερμού αέρα 80°C. Σε αυτό το στάδιο, η υγρασία σταδιακά μειώνεται από 45% σε 4%.

 Ζυθοποίηση

Η διαδικασία της ζυθοποίησης περιλαμβάνει 6 σημαντικά στάδια:

 • Την ανάμιξη, όπου ποσότητα βύνης αλέθεται και αναμιγνύεται με νερό, σε ειδική δεξαμενή με θερμομανδύα, για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Το σκαχαροδιάλυμα που προκύπτει από την ανάμιξη αυτή ονομάζεται γλεύκος.
 • Τη διήθηση, όπου το γλεύκος διηθείται, με στόχο την επίτευξη διαύγασης. Η διήθηση πραγματοποιείται σε ειδικές δεξαμενές, με διάτρητο πυθμένα και σύστημα ανάδευσης αποτελούμενο από περιστρεφόμενα μαχαίρια. Κατά τη διαδικασία της διήθησης, δημιουργείται ένας πλακούντας ορισμένου πάχους στον πυθμένα της δεξαμενής, αποτελούμενος από φλοιούς βύνης και αδιάλυτες καθιζάνουσες πρωτεΐνες. Ο φλοιός αυτός αποτελεί το βασικό φίλτρο κατά τη διήθηση του ζυθογλεύκους.
 • Τον βρασμό, κατά την διάρκεια του οποίου αποστειρώνεται το ζυθογλεύκος, απενεργοποιείται η δράση των ενζύμων και αναπτύσσεται το χρώμα, καθώς και το γευστικό και αρωματικό προφίλ. Παράλληλα, συμπυκνώνεται το ζυθογλεύκος, λόγω της εξάτμισης του νερού, πραγματοποιείται η ισομερίωση και η εκχύλιση των ουσιών που περιέχονται στο λυκίσκο, σχηματίζονται και καταβυθίζονται συμπλέγματα πρωτεϊνών και πολυφαινολών, απομακρύνονται πτητικές, ανεπιθύμητες ουσίες, σταθεροποιώντας τη γεύση και τα αρώματα. Τέλος, τα υπολείμματα του λυκίσκου και οι κροκιδωμένες κατά τον βρασμό πρωτεΐνες απομακρύνονται από το βρασμένο γλεύκος, ενώ το διαυγές γλεύκος ψύχεται, περνώντας από εναλλάκτη θερμότητας και οδηγείται προς τη δεξαμενή ζυμώσεως.
 • Τη ζύμωση, μία σημαντική διαδικασία, όπου προστίθεται μαγιά και διοχετεύεται αέρας στο γλεύκος, στην πορεία του προς τη δεξαμενή ζυμώσεως, στην οποία πραγματοποιείται η αλκοολική ζύμωση, υπό ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, διαρκώντας από 5 έως 9 ημέρες. Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης, η μαγιά καθιζάνει στον κώνο της δεξαμενής, συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται, ενώ το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα συλλέγεται και υφίσταται απόσμιση, συμπίεση και υγροποίηση, ενώ στη συνέχεια αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί κατά την ενανθράκωση της μπύρας.
 • Τη σίτευση/ωρίμανση, όπου η μπύρα αποκτά το τελικό της γευστικό προφίλ, μέσω της ψύξης της στους -1 με 0°C και μέσω μιας δευτερεύουσας, ήπιας μορφής ζύμωσης, που βελτιώνει την μη ωριμασμένη μπύρα, αυξάνοντας την περιεκτικότητά της σε διοξείδιο του άνθρακα.
 • Το φιλτράρισμα, όπου απομακρύνονται υπολείμματα μαγιάς, καθώς και διάφορες άλλες ουσίες που επηρεάζουν την ποιότητα της μπύρας, ενώ ρυθμίζεται η ακριβής συγκέντρωση του ανθρακικού και η πυκνότητά της. Στη συνέχεια, η διαυγής πλέον μπύρα οδηγείται προς το τμήμα εμφιάλωσης και συσκευασίας.

 

 

Συσκευασία

Η μπύρα συσκευάζεται σε φιάλη, αλουμινένιο κουτί και βαρέλι, ενώ η διαδικασία της συσκευασίας περιλαμβάνει:

 • Το πλύσιμο των φιαλών/βαρελιών ή το ξέπλυμα των κουτιών
 • Την πλήρωση
 • Την παστερίωση
 • Την προσθήκη της ετικέτας στις φιάλες.

 Αποθήκευση

Μετά τη συσκευασία της, η μπύρα αποθηκεύεται σε συνθήκες που διασφαλίζουν την υψηλή της ποιότητα και ακολουθεί η διανομή της.

Η διαδικασία της παραγωγής μπύρας χωρίς αλκοόλ

Η παραγωγή της μπύρας χωρίς αλκοόλ περιλαμβάνει τα ίδια στάδια με την παραγωγή της μπύρας (βυνοποίηση, ζυθοποίηση, συσκευασία και αποθήκευση), με μόνες διαφορές:

 • Την απομάκρυνση του οινοπνεύματος και την συμπύκνωση της μπύρας, καθώς από τη δεξαμενή ωρίμανσης, η μπύρα οδηγείται στον συμπυκνωτή, όπου συμπυκνώνεται.
 • Την αραίωση της μπύρας, όπου η συμπυκνωμένη πλέον μπύρα χωρίς οινόπνευμα αραιώνεται με ενανθρακωμένο νερό, στα τελικά χαρακτηριστικά της.
 • Την φίλτρανση, όπου η μπύρα φιλτράρεται και είναι έτοιμη για συσκευασία.