Menu

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πιστή στον εταιρικό της Σκοπό, στοχεύει σταθερά στο «ΜΗΔΕΝ» κι ακόμη πιο μακριά!

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, πιστή στον εταιρικό Σκοπό της, να «Ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», δημοσιεύει τον ESG Απολογισμό για το 2023, ο οποίος περιλαμβάνει τη στρατηγική, το πλαίσιο δράσεων, τις πρωτοβουλίες και τους στόχους της εταιρείας, καθώς και την εξέλιξη του σχετικού πλάνου της.

Ο απολογισμός του 2023, αποτελεί επιστέγασμα της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, παρά τις έντονες διακυμάνσεις και τις δυσμενείς συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχοντας ως πυξίδα τη στρατηγική «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ κι ακόμη πιο μακριά» (Together towards ZERO and Beyond), κινήθηκε στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα το 2030 και μακροπρόθεσμο το 2040.

Η ESG στρατηγική της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περιλαμβάνει συγκεκριμένους πυλώνες και κυρίως πρακτικές για την καλύτερη δυνατή συμβολή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και την εδραίωση μιας κουλτούρας μηδενικών ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, εμπεριέχονται τομείς δράσεων, που η εταιρεία ακολουθεί στοχευμένα, ως προς την προώθηση μιας ολιστικής κουλτούρας με μηδενική ανοχή στις διακρίσεις, καθώς και ως προς την ενεργή προσφορά τόσο προς τοπικές κοινωνίες όσο και προς το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά αποτελέσματα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ως προς τους βασικούς άξονες της ESG στρατηγικής της είναι:

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Η εταιρεία, συνεχίζοντας να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών της και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής, έχει επιτύχει την τελευταία πενταετία: μείωση 11% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας, καθώς και μείωση 6,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών και συσκευασιών: Στο ίδιο πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προσανατολίζεται στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, προσβλέποντας στην προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας, καθώς και σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών των προϊόντων της. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η αφαίρεση του χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η εξοικονόμηση του νερού κατά την παραγωγική διαδικασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους της, και επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλαίσιο ενεργειών, που αφορούν και στις δύο παραγωγικές της μονάδες. Έτσι, η εταιρεία έχει καταφέρει να μειώσει κατά 18% την κατανάλωση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά της, σε Ριτσώνα και Σίνδο, κατά την τελευταία πενταετία.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση: Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προωθεί ενεργά την υπεύθυνη κατανάλωση, συνδέοντάς τη με την κάθε πρωτοβουλία και ενεργοποίησή της, ενώ παράλληλα προσφέρει μία ποικιλία γευστικών και ποιοτικών προϊόντων χωρίς ή με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τη χρονιά που μας πέρασε η εταιρεία επέκτεινε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των non alcohol προϊόντων της, με την προσθήκη της ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι και του Somersby Strawberry & Lime 0.0%, ενώ παράλληλα υλοποίησε πληθώρα εκπαιδεύσεων στους εργαζομένους της, σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και την ασφαλή οδήγηση.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία: Με βάση ένα συνεκτικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις της, πανελλαδικά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πέτυχε τον εκμηδενισμό των ατυχημάτων στην εργασία για το 2023. Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε 22% αύξηση των αναφορών μη ασφαλών συμπεριφορών και 75% αύξηση των περιπάτων ασφαλείας στο σύνολο των εγκαταστάσεων του Integrated Supply Chain (ISC), κατά την τελευταία τριετία.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία υλοποιεί ένα στοχευμένο πλάνο ως προς την προώθηση της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, με μηδενική ανοχή σε κάθε μορφής διάκριση. Εστιάζοντας στην ισορροπία εκπροσώπησης ως προς το φύλο και στην υποστήριξη ομάδων ατόμων με αναπηρία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατά τον τελευταίο χρόνο: Σημείωσε αύξηση 3% των γυναικείων προσλήψεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού, με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% του συνόλου των εργαζομένων και άνω του 50% στην ομάδα διοίκησης της εταιρείας. Συνεχίζει την υποστήριξή της προς σχετικούς ΜΚΟ και φορείς, με παράλληλη υλοποίηση δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της. Παρουσίασε την πρώτη πλήρως προσβάσιμη καμπάνια στην κατηγορία της, μέσα από την μπύρα Mythos, διαχέοντας ακόμη περισσότερο το μήνυμα της συμπερίληψης.

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε και το 2023 η ενεργή προσφορά της εταιρείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, μέσα από συνεργασίες με οικολογικό αποτύπωμα σε περισσότερες από 20 γειτονιές πανελλαδικά και μέσα από την στήριξη πρωτοβουλιών, φορέων και οργανισμών για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε όλη τη χώρα.

Ο Henrik Fredvig, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, σημείωσε σχετικά: «Ο σταδιακός περιορισμός του περιβαλλοντικού αντικτύπου,  η υιοθέτηση και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλο το φάσμα λειτουργίας μας, η διασφάλιση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, η στήριξη της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, όπως επίσης και η επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας , βρίσκονται σταθερά τόσο στο επίκεντρο της κουλτούρας του ομίλου μας όσο και στην καρδιά της φιλοσοφίας μας. Με όχημα τους ανθρώπους μας και με βασικούς μας συμμάχους τους πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές μας, καθώς και τους ίδιους τους καταναλωτές, στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία εργαζόμαστε με στρατηγική, συγκεκριμένους στόχους, συνέπεια και πάθος, επιδιώκοντας την επιστροφή αξίας πίσω στην αγορά και ευρύτερα στην κοινωνία, υπηρετώντας με ουσιαστικό και έμπρακτο τρόπο τον εταιρικό Σκοπό μας, να «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο!».

Ολόκληρος ο ESG Απολογισμός 2023 της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας εδώ.